Lịch thi học bổng MEXT của chính phủ Nhật Bản

Du học Nhật Bản: Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo Lịch thi và Danh sách dự thi Học bổng MEXT của Chính phủ Nhật Bản năm 2014 tại Hà Nội và TP. Hồ chí Minh vào ngày 25/6/2013.
 

 
Đề nghị các ứng viên cập nhật thông tin về địa điểm thi, thời gian thi, nội dung thi để thực hiện theo quy định của phía Nhật Bản.