Thông báo quan trọng của ĐSQ Nhật về vấn đề du học ở Nhật

Thông báo quan trọng của ĐSQ Nhật về vấn đề du học ở Nhật gửi đến những người có nguyện vọng du học Nhật Bản) Đại sứ quán Nhật Bản đã gửi thông tin cảnh báo tới Sở Giáo dục và Đào tạo của 63 tỉnh/thành phố của Việt Nam.

※日本語は、ベトナム語の後にあります。

Đại sứ quán Nhật Bản đã gửi thông tin cảnh báo có nội dung như sau tới cơ quan quản lý các công ty tư vấn du học và các trường trung học phổ thông là Sở Giáo dục và Đào tạo của 63 tỉnh/thành phố trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

(1) Quản lý chặt chẽ các công ty tư vấn du học.
(2) Gửi cảnh báo tới hiệu trưởng của tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh/thành phố để tránh việc học sinh bị các công ty tư vấn du học thiếu đạo đức lừa gạt.
(3) Thông tin cho học sinh về website và facebook của Đại sứ quán Nhật Bản và Văn phòng JASSO Việt Nam để có thể cập nhật các thông tin về học bổng và lưu ý về các công ty tư vấn du học thiếu đạo đức.v.v

+ Đại sứ quán Nhật Bản cho rằng, việc cảnh báo rộng rãi tới các bạn trẻ Việt Nam là một việc làm quan trọng để họ không bị các công ty tư vấn du học thiếu đạo đức lừa gạt dẫn đến phải gánh chịu những khoản nợ lớn. Do đó, Đại sứ quán Nhật Bản đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo của các địa phương hợp tác và nỗ lực trong việc phổ biến thông tin cảnh báo cũng như tổ chức hội thảo tại các địa phương.

+ Hãy cẩn thận với những lời dụ dỗ dưới đây vì đó đều là những nội dung sai lệch!

“Vừa học vừa làm thêm 1 tháng cũng kiếm được trên 300 nghìn Yên (khoảng 60 triệu đồng)”.
“Mức lương được nhận 1 giờ là 3000 yên (khoảng 600 nghìn đồng)”.
“Trong thời gian du học, thu nhập từ việc làm thêm không những có thể chi trả toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt mà còn có thể gửi về gia đình”.
“Ban đầu, chi trả trên 1 triệu yên (khoảng 200 triệu đồng) và nhập học tại một trường tiếng Nhật, thì sau khi tốt nghiệp sẽ dễ dàng có được tư cách vào học đại học của Nhật Bản và nhận được cả học bổng”.

+ Xin đừng tin vào những lời dụ dỗ này vì bạn sẽ phải chịu những khoản nợ lớn!

Để du học Nhật Bản, việc cùng phụ huynh và giáo viên tra cứu thông tin về các cơ sở giáo dục của Nhật Bản và xây dựng kế hoạch du học tận dụng hiệu quả học bổng là rất quan trọng. Các bạn hãy khai thác hiệu quả các nguồn thông tin dưới đây:

■Trang web của Đại sứ quán Nhật Bản (Thông tin du học Nhật Bản)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itp…/20160921_JP_Ryugaku.html
■Facebook của Đại sứ quán Nhật Bản
https://www.facebook.com/embassyofjapaninvietnam/
■Văn phòng JASSO Việt Nam
https://www.jasso.org.vn/
■Facebook của Văn phòng JASSO Việt Nam
https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam/
■ Tài liệu hướng dẫn về du học Nhật Bản「Student Guide to Japan」(Bản tiếng Việt) do Tổ chức hỗ trợ học sinh, sinh viên Nhật Bản (JASSO) ấn hành
https://www.jasso.go.jp/vi/study_j/sgtj.html

【以下、日本語】
1. 1月23日、日本国大使館は、留学斡旋業者及び高校を管理する、ベトナム全土63市・地方省の教育訓練局宛てに、以下の注意喚起を行いました。
(1)留学斡旋業者を適正に管理すること。
(2)学生たちが悪質な留学斡旋業者にだまされないよう、市内・省内の全高校長へ注意喚起を行うこと。
(3)学生たちに対し、悪質な留学斡旋業者に関する注意や奨学金情報等を得ることができるため、大使館及びJASSOベトナム事務所のウェブサイト及びフェイスブックを周知すること。

2. 日本国大使館は、若者が悪質な留学斡旋業者にだまされて、多額の借金を背負うことがないよう、ベトナム全土の若者への注意喚起が重要と考えています。そのため、教育訓練省及び各地の教育訓練局に協力を依頼し、今般の注意喚起や、各地でのセミナー開催等の情報発信に力を入れています。
■技能実習・留学正しい情報発信セミナーの開催(2019年1月22日開催)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/…/ginojisshuryugakuatarashii…
■日本留学説明会を実施しました(2018年8月~11月)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/…/Nihonryugakusetsumeikai.ht…

3. 以下の甘言はすべて虚偽の内容です。注意しましょう。
「勉強しながらでも、アルバイトで1ヶ月30万円(6千万ドン)以上稼げる。」
「1時間に3000円(20万ドン)の時給がもらえる。」
「留学中は、アルバイトで得た給与で、学費と生活をカバーでき、国に仕送りができる。」「まずは100万円(2億ドン)以上を支払って日本語学校に入学すれば、卒業後は簡単に日本の大学入学資格を得て奨学金ももらえる」

このような甘い誘いに乗らないでください、高額の借金を背負うことになります。
日本に留学するためには,保護者や学校の先生とともに,日本の教育機関を調べて,奨学金を利用した留学計画を立てることがとても重要です。以下の情報を活用してください。

■日本国大使館ウェブサイト(日本留学情報)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itp…/20160921_JP_Ryugaku.html
■日本国大使館フェイスブック
https://www.facebook.com/embassyofjapaninvietnam/
■JASSOベトナム事務所
https://www.jasso.org.vn/
■JASSOベトナム事務所フェイスブック
https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam/
■ 日本学生支援機構(JASSO)が発行する「Student Guide to Japan」(越語)
https://www.jasso.go.jp/vi/study_j/sgtj.html