Hai học bổng của Nhật thường niên dành cho sinh viên

HỌC BỔNG TOSHIBA – NHẬT BẢN

Tên học bổng
Học bổng Toshiba, Nhật Bản
Giới thiệu chung
– Học bổng này do Tập đoàn Toshiba, Nhật Bản tài trợ.
– Được ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2005-2006.
Đối tượng/Tiêu chuẩn
– Tuổi: < 24 tuổi đối với học viên cao học; < 27 tuổi đối với nghiên cứu sinh (không xét học bổng cho học viên năm cuối của khóa học);
– Học viên đảm bảo đúng tiến độ chương trình của khóa học, có kết quả học tập và nghiên cứu xuất sắc;
– Học viên phải có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật tốt (đặc biệt là kỹ năng viết và nói).
– Ưu tiên học viên có hoàn cảnh khó khăn; Có báo cáo, bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.
Học viên sẽ không được nhận học bổng lần 2 trong các trường hợp sau:
 – Học viên được nhận học bổng không còn khả năng tiếp tục học tập vì lý do sức khoẻ;
– Học viên được nhận học bổng có hành vi trái luật pháp hoặc quy định của ĐHQGHN và Quỹ học bổng;
– Học viên nhận học bổng của một quỹ học bổng/tổ chức khác trong năm học;
– Học viên không tham dự buổi báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu hoặc đi công tác nước ngoài quá 3 tháng.
Giá trị/Số lượng
– Mức học bổng toàn phần: trị giá 100.000 JPY/ 01 học viên/năm (chỉ cấp cho học viên có 100% thời gian dành cho học tập).
– Mức học bổng bán phần: trị giá 50.000 JPY/01 học viên/năm.
– Tổng giá trị học bổng là 15.000.000 JPY/năm học
Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến)
2 lần vào giữa mỗi kỳ của năm học
Thời gian nhận học bổng (dự kiến)
2 lần vào giữa mỗi kỳ của năm học
Tại lễ trao học bổng lần 2, học viên phải báo cáo kết quả học tập và nghiên cứu của học viên tại buổi Toshiba Scholarship Mid-Year Meeting.
Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký
Bản tự giới thiệu của học viên bằng tiếng Anh, tiếng Việt, có dán ảnh (theo mẫu xin tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội)

HỌC BỔNG SHINNYOEN – NHẬT BẢN

Tên học bổng
Học bổng ShinnyoEn, Nhật Bản
Giới thiệu chung
– Học bổng này do tổ chức Shinnyo-en, Nhật Bản tài trợ.
– Được ĐHQGHN tiếp nhận từ năm học 2008-2009.
Đối tượng/Tiêu chuẩn
– Đối tượng nhận học bổng lần đầu tiên: Học sinh lớp 10 các khối THPT chuyên và sinh viên năm thứ nhất có kết quả học tập và rèn luyện tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
– Thời gian được nhận học bổng: 3 năm đối với học sinh khối THPT Chuyên (từ lớp 10 đến hết lớp 12), 4 năm đối với sinh viên (từ năm thứ nhất đến hết năm thứ tư) nếu những học sinh sinh viên này vẫn duy trì kết quả học tập, đáp ứng được các tiêu chí của việc xét học bổng.
Giá trị/Số lượng
Tổng giá trị của tất cả các suất học bổng cấp hàng năm: 50.000 USD
– Học bổng dành cho học sinh: 120 USD/HS/năm học
– Học bổng dành cho sinh viên: 200 USD/SV/năm học
Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến)
Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm
Thời gian nhận học bổng (dự kiến)
Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm
Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký
– Bảng điểm học tập của học sinh sinh viên năm học gần nhất;
– Bản tự giới thiệu về bản thân (theo mẫu);
– Phát biểu cảm tưởng của sinh viên được nhận học bổng (viết tay hoặc đánh máy không quá 2 trang);
– Các giấy tờ liên quan khác, nếu có (hộ nghèo, đối tượng ưu tiên . . . );
– Liên hệ: Đại Học Quốc Gia Hà Nội