Tuyển sinh du học Nhật Bản các cấp 2014

4. Quy trình tuyển chọn
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ số lượng hồ sơ, kết quả học tập để sơ tuyển ứng viên và chuyển hồ sơ tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam xem xét, tổ chức thi tuyển. Kết quả sơ tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được thông báo công khai trên các trang web: 
http://www.moet.gov.vn và http://www.vied.vn sau ngày 10/6/2013.
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ xem xét hồ sơ ứng viên và tuyển chọn những người đạt yêu cầu tham dự thi viết và vấn đáp, dự kiến vào cuối tháng 6 và giữa tháng 7/2013 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, kết quả tuyển chọn vòng 1 dự kiến đầu tháng 8/2013. Các ứng viên đã đỗ qua vòng thi lần 1 sẽ được Bộ Giáo dục và Khoa học Nhật Bản tuyển chọn lần 2, kết quả tuyển chọn vòng 2 dự kiến vào tháng 12/2013. Thông tin chi tiết về kế hoạch thi tuyển của Đại sứ quán Nhật Bản và kết quả tuyển chọn sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tại các trang web: 
http://www.moet.gov.vn và http://www.vied.vn
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông phổ biến rộng rãi thông báo này đến tất cả các đối tượng liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho người học có đủ điều kiện cần thiết được đăng ký dự tuyển theo đúng thời hạn quy định.  
Ứng viên đăng ký dự tuyển học bổng này có trách nhiệm thường xuyên theo dõi để cập nhật thông tin dự tuyển, xét tuyển tại các trang web:  
http://www.moet.gov.vn và http://www.vied.vn
. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại sứ quán Nhật Bản không gửi thông báo danh sách sơ tuyển và lịch thi, phỏng vấn bằng văn bản qua đường bưu điện đến từng ứng viên dự tuyển. Căn cứ kết quả xét trúng tuyển cuối cùng và thông báo tiếp nhận chính thức của phía Nhật Bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp Quyết định cử sinh viên trúng tuyển đi học.

Bạn có thể gửi thông tin liên hệ tại: Đây

Nguồn: website Vied
Cẩm nang du học Nhật Bản