Công ty tư vấn & tuyển sinh du học Nhật Bản ở Hải Dương

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để chính quyền cơ sở tham gia quản lý và ngăn chặn kịp thời các hoạt động tư vấn du học trái phép tại địa phương; chấn chỉnh việc thực hiện trái phép trong quảng cáo hoạt động tư vấn du học trên địa bàn.

Các tổ chức hoạt động tư vấn du học trên không có sự liên kết với các cơ sở đào tạo của nước ngoài, thường thông tin sai sự thật, nhân viên làm tư vấn không có nghiệp vụ, không có quỹ phòng chống rủi ro để bảo đảm quyền lợi cho học sinh…

Bạn cần tìm hiểu hoặc tư vấn về du học Nhật có thể tìm hiểu thêm thông tin trên fanpage: Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật

Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu trực tiếp tại nhiều văn phòng, công ty du học đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo thông tin tại thời điểm đăng bài viết này, chúng tôi tìm được 6 đơn vị đã đăng ký với sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương (cập nhật đến 19/5/2017):

Danh sách công ty du học tại Hải Dương
Danh sách công ty du học tại Hải Dương
Danh sách công ty du học tại Hải Dương
Danh sách công ty du học tại Hải Dương

Tình trạng trên không chỉ gây mất trật tự kỷ cương trên lĩnh vực hoạt động tư vấn du học, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các cơ sở tư vấn du học đang chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD&ĐT về hoạt động tư vấn du học.

Khắc phục tình trạng trên, Sở GD&ĐT Hải Dương đã có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố rà soát tình hình hoạt động tư vấn du học trên địa bàn; tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập đội kiểm tra liên ngành (Giáo dục, Công an, Thông tin – Truyền thông…) để kiểm tra tình hình chấp hành quy định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn du học trên địa bàn và xử lý theo pháp luật;

Các trường THPT và trung tâm GDTX không tiếp tay cho các tổ chức tư vấn du học chưa được Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến hoạt động tư vấn du học tại nhà trường, trung tâm.

Quán triệt để học sinh nắm được quy định của Chính phủ và Bộ GD&ĐT về quản lý hoạt động tư vấn du học; giáo dục học sinh xác định động cơ đi du học đúng đắn (đi học vì ngày mai lập nghiệp chứ không lợi dụng đi du học để lao động) và ý thức chấp hành pháp luật nước sở tại, nội quy của nhà trường.